สบู่ทรงกลม

สบู่ทรงกลม 100กรัม เส้นผ่านศูนย์กลาง 7เซนติเมตร

สบู่ทรงกลม 50กรัม , 60กรัม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5เซนติเมตร

Visitors: 1,013,344